POLREGIO
Lubuski Zakład w Zielonej Górze
EN57-651
94 51 2 120 990-8    PL-PREG
94 51 2 120 991-6    PL-PREG
94 51 2 120 992-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 184 / 1967
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 30.06.1978 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 08.01.1980 ZNTK Mińsk Maz.
G2 18.10.2004 PESA Bydgoszcz
2R1 27.11.2008 PR Łódź
2P4/2 25.07.2014 PR Idzikowice