Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1012
94 51 2 121 605-1    PL-PREG
94 51 2 121 606-9    PL-PREG
94 51 2 121 607-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 545 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.10.1992ZNTK Mińsk Maz.
1R305.07.2004ZUT REMTRAK
1R410.09.2008PR £ód¼
+++
16.03.2016