Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57-1007
94 51 2 121 593-9    PL-PREG
94 51 2 121 594-7    PL-PREG
94 51 2 121 595-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 540 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.06.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R209.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R316.09.2008ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
11.07.2016