POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN57-206
94 51 2 120 939-5    PL-PREG
94 51 2 120 940-3    PL-PREG
94 51 2 120 941-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk / 1987
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 30.10.2003 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 16.04.2008 PR Łódź
1P4/2 23.05.2014 PR Idzikowice
1P4/3 31.05.2019 ZNT Kruszewiec