POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1822
94 51 2 122 634-0    PL-PREG
94 51 2 122 635-7    PL-PREG
94 51 2 122 636-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 707 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.1991PFW Wroc³aw
R404.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R531.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/615.05.2015PR Idzikowice