POLREGIO
Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
EN71-022 / ex. EN57-603
94 51 2 130 153-1    PL-PREG
94 51 2 130 154-9    PL-PREG
94 51 2 130 155-6    PL-PREG
94 51 2 130 156-4    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 135 / 1966
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
09.01.1976
MD Sucha Besk.
G2      05.1998 ZNTK Mińsk Maz.
2R1 30.06.2003 ZNTK Mińsk Maz.
2R2 03.04.2008 ZUT REMTRAK
2P4/3 30.09.2014 PR Idzikowice
2P4/4 04.11.2020 ZNT Kruszewiec