POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu

EN57ALc-2207 / ex. EN57-1789
94 51 2 122 589-6    PL-PREG
94 51 2 122 590-4    PL-PREG
94 51 2 122 591-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 674/2207 / 1990
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.07.1990PFW Wrocław
R511.06.2001ZUT REMTRAK
R623.12.2004PR Bydgoszcz
R730.06.2008ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M11.09.2017ZNTK Mińsk Maz.