POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-1039
94 51 2 121 659-8    PL-PREG
94 51 2 121 660-6    PL-PREG
94 51 2 121 661-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 572 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R126.02.1976ZNTK Wroc³aw
R228.02.1977ZNTK Mińsk Maz.
S101.02.1978ZNTK Mińsk Maz.
R324.04.1979ZNTK Mińsk Maz.
R431.03.1980ZNTK Mińsk Maz.
S220.05.1981ZNTK Mińsk Maz.
R5+A18.04.1984PFW Wroc³aw
R628.09.1985ZNTK Mińsk Maz.
S327.02.1987ZNTK Mińsk Maz.
R709.02.1989ZNTK Mińsk Maz.
R822.04.1990ZNTK Mińsk Maz.
G110.03.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R131.01.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R220.07.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R317.04.2000ZUT REMTRAK
1R427.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R529.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R631.12.2013PR £ód¼