POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1399
94 51 2 122 154-9    PL-PREG
94 51 2 122 155-6    PL-PREG
94 51 2 122 156-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 933/277 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.11.1980PFW Wroc³aw
G115.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R129.01.2008PR £ód¼
1R224.05.2013PR £ód¼