Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN57AL-1803
94 51 2 123 012-8    PL-PREG
94 51 2 123 013-6    PL-PREG
94 51 2 123 014-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 688 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.10.1990 PFW Wrocław
R1 24.12.1992 ZNTK Mińsk Maz.
R4 09.01.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R5 14.10.2008 PR Łódź
G1+M 30.04.2014 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1 22.01.2021 ZNT Kruszewiec