POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN57-1327
94 51 2 122 046-7    PL-PREG
94 51 2 122 047-5    PL-PREG
94 51 2 122 048-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 861/205 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G105.10.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R227.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R310.12.2008PR Łódź
1P4/408.10.2014PR Idzikowice