Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN57AL-1602
94 51 2 123 003-7    PL-PREG
94 51 2 123 004-5    PL-PREG
94 51 2 123 005-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 480 / 1985
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.02.1985 PFW Wrocław
R6 23.05.2003 ZNTK Mińsk Maz.
R7 28.04.2008 ZNTK Mińsk Maz.
G1+M 26.09.2012 ZNTK Mińsk Maz.
A 26.02.2015 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1 29.12.2017 ZNT Kruszewiec