POLREGIO
Pomorski Zak³ad w Gdyni

EN57-1386
94 51 2 122 136-6    PL-PREG
94 51 2 122 137-4    PL-PREG
94 51 2 122 138-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 920/264 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.09.1980PFW Wroc³aw
R08.04.1999ZNTK Mińsk Maz.
G129.05.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R116.12.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R202.09.2008PR £ód¼
1R314.11.2013PR £ód¼