Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni

EN57AP-1603
94 51 2 122 988-0    PL-PREG
94 51 2 122 989-8    PL-PREG
94 51 2 122 990-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 481 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?23.02.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?14.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
G1+M03.12.2014NEWAG NS
1P4/123.11.2018PR Gdynia