POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN71-012
94 51 2 130 113-5    PL-PREG
94 51 2 130 114-3    PL-PREG
94 51 2 130 115-0    PL-PREG
94 51 2 130 116-8    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 12 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1      08.1994 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 27.10.1997 ZNTK Mińsk Maz.
1R2 21.11.2003 ZNTK Mińsk Maz.
1R3 06.03.2008 PR Łódź
1R4 09.07.2013 PR Łódź