POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1940
94 51 2 122 667-0    PL-PREG
94 51 2 122 668-8    PL-PREG
94 51 2 122 669-6    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 750 / 1992
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.02.1992PFW Wroc³aw
R414.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
R514.08.2008PR £ód¼