POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN71-002
94 51 2 130 077-2    PL-PREG
94 51 2 130 078-0    PL-PREG
94 51 2 130 079-8    PL-PREG
94 51 2 130 080-6    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 2 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 19.05.1995 ZNTK Mińsk Maz.
1R2 30.06.2004 ZNTK Mińsk Maz.
1R3 30.09.2008 ZNTK Mińsk Maz.
1R4 25.06.2013 PR Łódź
1P4/5 30.09.2019 ZNT Kruszewiec