POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
EN57AL-2103 / ex. EN57-1468
94 51 2 122 271-1    PL-PREG
94 51 2 122 272-9    PL-PREG
94 51 2 122 273-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1002/346 / 1982
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.01.1982 PFW Wrocław
R 30.09.1999 ZNTK Mińsk Maz.
R 10.07.2003 ZNTK Mińsk Maz.
R 17.01.2008 ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M 09.10.2015 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1 10.02.2021 PR Gdynia