POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-1035
94 51 2 121 647-3    PL-PREG
94 51 2 121 648-1    PL-PREG
94 51 2 121 649-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 568 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R101.04.1976ZNTK Mińsk Maz.
R209.05.1977ZNTK Mińsk Maz.
S110.07.1978ZNTK Mińsk Maz.
R331.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
R414.08.1981ZNTK Mińsk Maz.
S223.02.1983ZNTK Mińsk Maz.
R503.09.1984ZNTK Mińsk Maz.
R627.06.1986ZNTK Mińsk Maz.
S312.07.1988ZNTK Mińsk Maz.
R725.07.1990ZNTK Gdańsk
R822.10.1992ZNTK Mińsk Maz.
G117.07.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R106.10.1999ZNTK Bydgoszcz
1R225.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R328.03.2008PR £ód¼
1R423.08.2013PR £ód¼