POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu

EN57-792
94 51 2 121 167-2    PL-PREG
94 51 2 121 168-0    PL-PREG
94 51 2 121 169-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 325 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.12.1983ZNTK Mińsk Maz.
1R1030.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
G230.04.2008PESA Bydgoszcz
2P4/123.02.2015PR Idzikowice