Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

POLREGIO
Łódzki Zakład w Łodzi

EN57-1479
94 51 2 120 841-3    PL-PREG
94 51 2 120 842-1    PL-PREG
94 51 2 120 843-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1013/357 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R918.01.2005PR Łódź
R1013.06.2008PR Łódź
G1+M20.04.2012NEWAG NS
1P4/126.09.2017ZNT Kruszewiec