1. Naprawy P4 z przetargu na 8 lokomotyw serii EP08 na lata 2022-2023:


Olkol Oleśnica (8):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP08-010BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/1
2.EP08-008BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/2
3.EP08-006BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/2
4.EP08-007BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/2
5.EP08-011BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/2
6.EP08-012BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/2
7.EP08-013BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/2
8.EP08-001BZW00.00.0000Olkol Oleśnica3P4/2
2. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 20 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2022-2023:


Olkol Oleśnica (20):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-511EU07A-00000.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
2.EU07-446EU07A-00000.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
3.EU07-488EU07A-00000.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
4.EU07-497EU07A-00000.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
5.EU07-529EU07A-00000.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
6.EU07-326EU07A-00000.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
7.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
8.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
9.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
10.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
11.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
12.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
13.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
14.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
15.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
16.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
17.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
18.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
19.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
20.00.00.0000Olkol OleśnicaP5/1+M
3. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 14 ezt serii ED74 na lata 2021-2023:


ZNTK Mińsk Maz. (2+12):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
3.ED74-001BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
4.ED74-002BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
5.ED74-005BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
6.ED74-006BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
7.ED74-007BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
8.ED74-008BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
9.ED74-009BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
10.ED74-010BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
11.ED74-011BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
12.ED74-012BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
13.ED74-013BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
14.ED74-014BZK00.00.0000ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
4. Naprawy P4 wykonywane przez PKP Intercity Remtrak - Oddział Idzikowice:


PKP IC Remtrak (?):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP09-039BZW00.00.0000PKP IC Remtrak1P4/5
2.EP09-037BZW00.00.0000PKP IC Remtrak1P4/6