1. Naprawy P4 z przetargu na 48 lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia o maksymalnie 21 kolejnych lokomotyw na lata 2021-2022:


Olkol Oleśnica (3+1)

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
4.EP07-410BZW31.01.2022Olkol Oleśnica1P4/5
PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp. (8+38)

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
9.EP07-1013BZP14.01.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
10.EP07-1051BZP26.01.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.2P4/4
11.EP07-1050BZG28.02.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
12.EP07-1041BZP31.03.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/3
13.EP07-1009BZP26.04.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
14.EP07-344BZW10.06.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
15.EP07-301BZW29.06.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/5
16.EP07-375BZW26.09.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
17.EP07-1036BZG26.10.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.2P4/4
18.EP07-1038BZG08.11.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
19.EP07-1056BZG08.11.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
20.EP07-444BZG00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/5
21.EU07-443BZK00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/5
22.EU07-077BZK00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.2P4/5
23.EP07-332BZW00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
24.EP07-1053BZG00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.2P4/4
25.EU07-038BZK00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.2P4/5
26.EP07-356BZG00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/5
27.EU07-052BZK00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.2P4/5
28.EP07-1019BZG00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
29.EP07-1064BZG00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.1P4/4
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.
2. Naprawy P4 z przetargu na 40 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 10 kolejnych EP09 na lata 2021-2023 (pierwszą część - łącznie 25 lokomotyw unieważniono):


Olkol Oleśnica (1+1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
2.EP09-027BZW03.02.2022Olkol Oleśnica1P4/6
3. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 14 ezt serii ED74 na lata 2022-2023:


ZNTK Mińsk Maz. / PESA Mińsk Maz. (14):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED74-003BZP28.01.2022ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
2.ED74-004BZP28.01.2022ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
3.ED74-001BZP31.03.2022PESA Mińsk Maz.P5/1+M
4.ED74-002BZP30.04.2022PESA Mińsk Maz.P5/1+M
5.ED74-005BZP24.06.2022PESA Mińsk Maz.P5/1+M
6.ED74-006BZP05.08.2022PESA Mińsk Maz.P5/1+M
7.ED74-007BZP31.08.2022PESA Mińsk Maz.P5/1+M
8.ED74-008BZP30.09.2022PESA Mińsk Maz.P5/1+M
9.ED74-009BZP04.11.2022PESA Mińsk Maz.P5/1+M
10.ED74-010BZP00.00.0000PESA Mińsk Maz.P5/1+M
11.ED74-011BZP00.00.0000PESA Mińsk Maz.P5/1+M
12.ED74-012BZP00.00.0000PESA Mińsk Maz.P5/1+M
13.ED74-013BZP00.00.0000PESA Mińsk Maz.P5/1+M
14.ED74-014BZP00.00.0000PESA Mińsk Maz.P5/1+M
4. Naprawy P4 z przetargu na 15 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 7 kolejnych EP09 na lata 2022-2024:


PESA Mińsk Maz. (15+7):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP09-005BZK00.00.0000PESA Mińsk Maz.1P4/6
2.EP09-006BZK00.00.0000PESA Mińsk Maz.1P4/6
3.EP09-014BZK00.00.0000PESA Mińsk Maz.1P4/6
4.EP09-042BZK00.00.0000PESA Mińsk Maz.1P4/5
5.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
6.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
7.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
8.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
9.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
10.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
11.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
12.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
13.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
14.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
15.00.00.0000PESA Mińsk Maz.
5. Naprawy P4 wykonywane przez PKP Intercity Remtrak - Zakład w Libiszowie k. Opoczna:


Remtrak Idzikowice (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP09-039BZW19.01.2022Remtrak Idzikowice1P4/5
2.EP09-029BZW07.04.2022Remtrak Idzikowice1P4/6
3.EP09-037BZW11.05.2022Remtrak Idzikowice1P4/6
4.EP09-040BZW07.06.2022Remtrak Idzikowice1P4/5
5.EP09-019BZW01.07.2022Remtrak Idzikowice1P4/6
6.EP09-004BZK28.07.2022Remtrak Idzikowice1P4/6
7.EP09-043BZW31.08.2022Remtrak Idzikowice1P4/6
8.EP09-028BZW16.09.2022Remtrak Idzikowice1P4/6
9.EP09-016BZW13.10.2022Remtrak Idzikowice1P4/7
10.EP09-044BZK21.10.2022Remtrak Idzikowice1P4/5
11.EP09-010BZK10.11.2022Remtrak Idzikowice1P4/7
12.EU07A-001BZP00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/2
13.EP09-023BZW00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/6
14.EP09-045BZK00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/4
15.EP09-026BZK00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/6
16.EP09-017BZW00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/7
17.EP09-003BZK00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/6
18.EP09-021BZW00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/6
19.EP09-013BZK00.00.0000Remtrak Idzikowice1P4/6
6. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w Piasecznie oraz w Warszawie Olszynce Grochowskiej:


Alstom Konstal (5):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED250-020BZW12.02.2022Alstom KonstalP4/2
2.ED250-001BZW19.03.2022Alstom KonstalP4/2
3.ED250-011BZW15.04.2022Alstom KonstalP4/2
4.ED250-018BZW20.05.2022Alstom KonstalP4/2
5.ED250-019BZW23.07.2022Alstom KonstalP4/2
7. Naprawy P4 wykonywane przez PESA Bydgoszcz:


PESA Bydgoszcz (3):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED161-008BZW19.01.2022PESA BydgoszczP4/1
2.ED161-017BZW18.03.2022PESA BydgoszczP4/1
3.ED161-014BZW17.05.2022PESA BydgoszczP4/1
8. Naprawy P4 na lokomotywowniach:


Zakład Południowy - Kraków Prokocim (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-1023BZP22.02.2022BZK Kraków1P4/4
2.EU07-055BZK25.04.2022BZK Kraków2P4/5
3.EU07-306BZK00.00.0000BZK Kraków1P4/5
4.EU07-067BZK00.00.0000BZK Kraków2P4/5
5.EU07-353BZK00.00.0000BZK Kraków1P4/5
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-361BZG10.01.2022Zakład Północny w Gdyni1P4/5
2.EP07-1010BZG14.03.2022Zakład Północny w Gdyni2P4/4
3.EP07-1054BZG13.04.2022Zakład Północny w Gdyni1P4/4
4.EP07-1040BZG15.06.2022Zakład Północny w Gdyni2P4/4
5.EP07-1047BZG29.06.2022Zakład Północny w Gdyni1P4/4
6.EP07-1048BZG15.11.2022Zakład Północny w Gdyni2P4/4
7.EP07-1046BZP00.00.0000Zakład Północny w Gdyni1P4/4
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-1003BZP18.03.2022PKP IC Wrocław1P4/4