PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-001
94 51 2 140 159-6    PL-PKPIC
94 51 2 140 160-4    PL-PKPIC
94 51 2 140 161-2    PL-PKPIC
94 51 2 140 162-0    PL-PKPIC

16WEk-001 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.07.2007PESA Bydgoszcz
P4/122.04.2014PESA Bydgoszcz