PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-017
94 51 2 150 341-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 342-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 343-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 344-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 345-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 346-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 347-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 348-2    PL-PKPIC

43WE-017 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.02.2016 PESA Bydgoszcz
P4/1 28.08.2021 PESA Bydgoszcz
P4/1 18.03.2022 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
16.01.2016 | PESA Bydgoszcz ED161-017