PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-020
94 51 2 150 365-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 366-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 367-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 368-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 369-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 370-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 371-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 372-2    PL-PKPIC

43WE-020 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 05.03.2016 PESA Bydgoszcz