PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-011
94 51 2 150 293-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 294-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 295-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 296-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 297-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 298-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 299-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 300-3    PL-PKPIC

43WE-011 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.01.2016 PESA Bydgoszcz
P4/1 25.09.2021 PESA Bydgoszcz
P4/1 29.07.2022 PESA Mińsk Maz.