PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu
ED74-005
94 51 2 140 175-2    PL-PKPIC
94 51 2 140 176-0    PL-PKPIC
94 51 2 140 177-8    PL-PKPIC
94 51 2 140 178-6    PL-PKPIC

16WEk-005 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.09.2007 PESA Bydgoszcz
P5/1+M 24.06.2022 PESA Mińsk Maz.