PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
ED74-005

16WEk-005 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.09.2007 PESA Bydgoszcz