PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-010
94 51 2 150 285-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 286-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 287-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 288-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 289-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 290-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 291-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 292-2    PL-PKPIC

43WE-010 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.01.2016 PESA Bydgoszcz
P4/1 21.09.2021 PESA Bydgoszcz