PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-012
94 51 2 140 203-2    PL-PKPIC
94 51 2 140 204-0    PL-PKPIC
94 51 2 140 205-7    PL-PKPIC
94 51 2 140 206-5    PL-PKPIC

16WEk-012 / 2008
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.07.2008PESA Bydgoszcz
P4/127.03.2014PESA Bydgoszcz