PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-008
94 51 2 150 269-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 270-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 271-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 272-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 273-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 274-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 275-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 276-5    PL-PKPIC

43WE-008 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.12.2015 PESA Bydgoszcz
P4-1/1 19.01.2022 PESA Bydgoszcz
P4-2/1 29.03.2024 PESA Mińsk Maz.