PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-002
94 51 2 140 163-8    PL-PKPIC
94 51 2 140 164-6    PL-PKPIC
94 51 2 140 165-3    PL-PKPIC
94 51 2 140 166-1    PL-PKPIC

16WEk-002 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.04.2007PESA Bydgoszcz
P4/130.04.2013PESA Bydgoszcz
MAL16.07.2014PESA Bydgoszcz