PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu
ED74-007
94 51 2 140 183-6    PL-PKPIC
94 51 2 140 184-4    PL-PKPIC
94 51 2 140 185-1    PL-PKPIC
94 51 2 140 186-9    PL-PKPIC

16WEk-007 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.11.2007 PESA Bydgoszcz
P5/1+M 31.08.2022 PESA Mińsk Maz.