PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu
ED74-006
94 51 2 140 179-4    PL-PKPIC
94 51 2 140 180-2    PL-PKPIC
94 51 2 140 181-0    PL-PKPIC
94 51 2 140 182-8    PL-PKPIC

16WEk-006 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.10.2007 PESA Bydgoszcz
P5/1+M 05.08.2022 PESA Mińsk Maz.