PKP Intercity
Zakład Zachodni w Poznaniu
ED74-004
94 51 2 140 171-1    PL-PKPIC
94 51 2 140 172-9    PL-PKPIC
94 51 2 140 173-7    PL-PKPIC
94 51 2 140 174-5    PL-PKPIC

16WEk-004 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.09.2007 PESA Bydgoszcz
P5/1+M 28.01.2022 ZNTK Mińsk Maz.