PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-009

16WEk-009 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.12.2007PESA Bydgoszcz