PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-010
94 51 2 140 195-0    PL-PKPIC
94 51 2 140 196-8    PL-PKPIC
94 51 2 140 197-6    PL-PKPIC
94 51 2 140 198-4    PL-PKPIC

16WEk-010 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.12.2007PESA Bydgoszcz
P4/127.02.2014PESA Bydgoszcz