PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-008
94 51 2 140 187-7    PL-PKPIC
94 51 2 140 188-5    PL-PKPIC
94 51 2 140 189-3    PL-PKPIC
94 51 2 140 190-1    PL-PKPIC

16WEk-008 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.10.2007PESA Bydgoszcz
P4/130.04.2014PESA Bydgoszcz