PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-014
94 51 2 150 317-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 318-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 319-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 320-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 321-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 322-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 323-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 324-3    PL-PKPIC

43WE-014 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.01.2016 PESA Bydgoszcz
P4/1 25.09.2021 PESA Bydgoszcz
P4/1 17.05.2022 PESA Bydgoszcz