PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
ED74-011

16WEk-011 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.12.2007 PESA Bydgoszcz