PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
ED161-002
94 51 2 150 221-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 222-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 223-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 224-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 225-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 226-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 227-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 228-6    PL-PKPIC

43WE-002 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.12.2015 PESA Bydgoszcz
P4-1/1 22.10.2021 PESA Bydgoszcz
P4-2/1 24.11.2022 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
21.11.2015 | PESA Bydgoszcz ED161-009 i ED161-002