PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
ED74-003
94 51 2 140 167-9    PL-PKPIC
94 51 2 140 168-7    PL-PKPIC
94 51 2 140 169-5    PL-PKPIC
94 51 2 140 170-3    PL-PKPIC

16WEk-003 / 2007
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.08.2007 PESA Bydgoszcz