1. Naprawy P5 z modernizacj± z przetargu na 21 ezt serii EN57 w roku 2015:


ZNTK Mińsk Maz. (21):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Oddzia³ ekspl. Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1468EN57AL-2103PR Poznań09.10.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
2.EN57-1546EN57AL-2101PR Poznań12.10.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
3.EN57-1500EN57AL-2102PR Poznań12.10.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
4.EN57-1525EN57AL-2104PR Wroc³aw23.10.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
5.EN57-1405EN57AL-2105PR Wroc³aw23.10.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
6.EN57-1415EN57AL-2106PR Poznań26.10.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
7.EN57-1287EN57AL-2107PR Zielona Góra03.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
8.EN57-1206EN57AL-2108PR Zielona Góra03.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
9.EN57-1558EN57AL-2109PR Szczecin04.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
10.EN57-1512EN57AL-2110PR Szczecin17.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
11.EN57-1685EN57AL-2111PR £ód¼18.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
12.EN57-1374EN57AL-2112PR £ód¼19.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
13.EN57-1370EN57AL-2113PR Poznań23.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
14.EN57-1347EN57AL-2114PR Poznań26.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
15.EN57-1421EN57AL-2115PR Wroc³aw30.11.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
16.EN57-1409EN57AL-2116PR Wroc³aw11.12.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
17.EN57-1346EN57AL-2117PR Poznań11.12.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
18.EN57-1345EN57AL-2118PR Poznań11.12.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
19.EN57-1312EN57AL-2119PR Wroc³aw17.12.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
20.EN57-1307EN57AL-2120PR Wroc³aw17.12.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
21.EN57-1671EN57AL-2121PR Poznań17.12.2015ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
2. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (4):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1163PR Gdynia05.02.2015PR Gdynia1P4/3
2.EN57-1367PR Gdynia05.06.2015PR Gdynia1P4/2
3.EN57-682PR Gdynia29.07.2015PR Gdynia2P4/2
4.EN57-646PR Gdynia29.12.2015PR Gdynia2P4/2
3. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1921PR Olsztyn20.10.2015PR OlsztynP4
4. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


PR Idzikowice (33):

Lp. Seria i numer Oddzia³ ekspl. Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1246PR £ód¼15.01.2015PR Idzikowice1P4/3
2.EN57-1330PR Lublin22.01.2015PR Idzikowice1P4/3
3.EN57-1823PR Poznań27.01.2015PR IdzikowiceP4/6
4.EN57-948Centrala03.02.2015PR Idzikowice1P4/5
5.EN57-1919Centrala18.02.2015PR IdzikowiceP4/6
6.EN57-792PR Poznań23.02.2015PR Idzikowice2P4/1
7.EN57-737Centrala04.03.2015PR Idzikowice2P4/2
8.EN57-1485PR £ód¼18.03.2015PR Idzikowice1P4/2
9.EN57-1247PR £ód¼26.03.2015PR Idzikowice1P4/2
10.EN57-714PR Poznań30.03.2015PR Idzikowice2P4/2
11.EN57-1419PR Opole30.03.2015PR Idzikowice1P4/3
12.EN57-1168PR Poznań01.04.2015PR Idzikowice1P4/2
13.EN57-608PR Poznań20.04.2015PR Idzikowice2P4/2
14.EN57-1401PR Poznań21.04.2015PR Idzikowice1P4/2
15.EN57-1818Centrala23.04.2015PR IdzikowiceP4/8
16.EN57-1456PR £ód¼29.04.2015PR Idzikowice1P4/2
17.EN57-1256PR Rzeszów05.05.2015PR Idzikowice1P4/2
18.EN57-1822Centrala15.05.2015PR IdzikowiceP4/6
19.EN57-1310PR Opole20.05.2015PR Idzikowice1P4/3
20.EN57-1243PR £ód¼03.06.2015PR Idzikowice1P4/2
21.EN57-894PR Rzeszów11.06.2015PR Idzikowice1P4/6
22.EN57-1219PR Poznań11.06.2015PR Idzikowice1P4/2
23.EN57-108PR Opole30.06.2015PR Idzikowice2P4/2
24.EN57-1245PR £ód¼30.06.2015PR Idzikowice1P4/3
25.EN57-1275PR £ód¼14.07.2015PR Idzikowice1P4/3
26.ED72-019PR Poznań16.07.2015PR IdzikowiceP4/5
27.EN57-1260PR £ód¼03.08.2015PR Idzikowice1P4/3
28.EN57-909Centrala12.08.2015PR Idzikowice1P4/5
29.EN57-1037PR Rzeszów24.08.2015PR Idzikowice1P4/5
30.EN57-1342PR Olsztyn31.08.2015PR Idzikowice1P4/2
31.EN57-1300PR Bia³ystok14.09.2015PR Idzikowice1P4/3
32.EN57-1242PR Rzeszów16.10.2015PR Idzikowice1P4/3
33.EN57-1154PR Opole21.10.2015PR Idzikowice1P4/3