POLREGIO
Łódzki Zakład w Łodzi
EN57AL-2111 / ex. EN57-1685
94 51 2 122 457-6    PL-PREG
94 51 2 122 458-4    PL-PREG
94 51 2 122 459-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 563 / 1987
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.09.1987 PFW Wrocław
R7 05.10.2007 ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M 18.11.2015 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1 20.08.2019 ZNT Kruszewiec