POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1823
94 51 2 122 637-3    PL-PREG
94 51 2 122 638-1    PL-PREG
94 51 2 122 639-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 708 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.03.1991PFW Wroc³aw
R410.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
R529.05.2009PR £ód¼
P4/627.01.2015PR Idzikowice