1. Naprawy P4 z przetargu na 6 ezt serii EN57 z opcj± zwiźkszenia zamówienia o maksymalnie 3 kolejne EN57 na lata 2016-2017:


ZNTK Mińsk Maz. (3+6):

Lp. Seria i numer Oddzia³ ekspl. Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-123PR Zielona Góra28.12.2016ZNTK Mińsk Maz.2P4/2
2.EN57-694PR Wroc³aw30.12.2016ZNTK Mińsk Maz.2P4/2
3.EN57-1947PR Wroc³aw30.12.2016ZNTK Mińsk Maz.P4/6
2. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (4):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-675PR Gdynia06.04.2016PR Gdynia2P4/3
2.EN57-750PR Gdynia03.06.2016PR Gdynia2P4/2
3.EN57-1316PR Gdynia16.09.2016PR Gdynia1P4/2
4.EN71-006PR Gdynia13.12.2016PR Gdynia1P4/5
3. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach i PRST Toruń Kluczyki:


PR Idzikowice + PR Bydgoszcz (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2065PR Bydgoszcz12.08.2016PR Bydgoszcz1P4/2
2.EN57-2070PR Bydgoszcz15.09.2016PR Bydgoszcz1P4/2
3.EN57-2066PR Bydgoszcz18.10.2016PR Bydgoszcz1P4/2
4.EN57-2073PR Bydgoszcz21.11.2016PR Bydgoszcz1P4/2
5.EN57-2078PR Bydgoszcz22.12.2016PR Bydgoszcz1P4/2
4. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


PR Idzikowice (37):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2025PR Szczecin04.02.2016PR Idzikowice1P4/2
2.EN57-2069PR Szczecin05.02.2016PR Idzikowice1P4/2
3.EN57-1466PR Rzeszów16.02.2016PR Idzikowice1P4/2
4.EN57-1169PR Rzeszów24.02.2016PR Idzikowice1P4/2
5.EN57-1160Centrala24.03.2016PR Idzikowice1P4/3
6.ED72-014PR Kraków25.03.2016PR IdzikowiceP4/5
7.ED72A-004PR Kielce13.04.2016PR Idzikowice1P4/1
8.EN57-1317PR Lublin14.04.2016PR Idzikowice1P4/3
9.EN57-2038PR Lublin20.04.2016PR Idzikowice1P4/2
10.EN57-2067PR Bydgoszcz22.04.2016PR Idzikowice1P4/2
11.EN57-1313PR Olsztyn27.04.2016PR Idzikowice1P4/3
12.EN57-1314PR Olsztyn09.05.2016PR Idzikowice1P4/3
13.EN57-2017PR Zielona Góra30.05.2016PR Idzikowice1P4/2
14.ED72-011PR Kraków31.05.2016PR IdzikowiceP4/5
15.EN57-2064PR Bydgoszcz02.06.2016PR Idzikowice1P4/2
16.EN57-2006PR Kraków15.06.2016PR Idzikowice1P4/2
17.EN57-2007PR Zielona Góra20.06.2016PR Idzikowice1P4/2
18.EN71-016PR Kraków30.06.2016PR Idzikowice1P4/5
19.EN57-2005PR Zielona Góra06.07.2016PR Idzikowice1P4/2
20.ED72-009PR Kraków15.07.2016PR IdzikowiceP4/6
21.EN57-1336PR Olsztyn26.07.2016PR Idzikowice1P4/3
22.EN57AKM-3003PR £ód¼19.08.2016PR Idzikowice1P4/1
23.EN57-1948PR Olsztyn23.08.2016PR IdzikowiceP4
24.EN57-1383PR Olsztyn31.08.2016PR Idzikowice1P4/3
25.EN71-001PR Kraków29.09.2016PR Idzikowice1P4/4
26.EN57-2021PR Kraków04.10.2016PR Idzikowice1P4/2
27.EN57AKM-3005PR £ód¼11.10.2016PR Idzikowice1P4/1
28.EN57-2037PR £ód¼21.10.2016PR Idzikowice1P4/2
29.EN57-919PR £ód¼31.10.2016PR Idzikowice1P4/8
30.EN57-1019PR £ód¼09.11.2016PR Idzikowice2P4/3
31.ED72A-001PR Bydgoszcz22.11.2016PR Idzikowice1P4/1
32.EN57AKM-3004PR £ód¼23.11.2016PR Idzikowice1P4/1
33.ED72A-003PR Bydgoszcz29.11.2016PR Idzikowice1P4/1
34.EN57-989PR Gdynia06.12.2016PR Idzikowice1P4/6
35.EN57-2045PR £ód¼08.12.2016PR Idzikowice1P4/2
36.EN57-1184PR Gdynia19.12.2016PR Idzikowice1P4/4
37.EN57-2009PR Wroc³aw30.12.2016PR Idzikowice1P4/2