POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
ED72-011
94 51 2 130 253-9    PL-PREG
94 51 2 130 254-7    PL-PREG
94 51 2 130 255-4    PL-PREG
94 51 2 130 256-2    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 774 / 1995
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.02.1995 PFW Wrocław
R1 18.03.1998 ZNTK Mińsk Maz.
R2 25.05.2001 ZNTK Mińsk Maz.
R3 28.10.2005 T.S. Opole
R4 29.05.2009 ZNTK Mińsk Maz.
P4/5 31.05.2016 PR Idzikowice
P3 19.03.2019 PR Lublin