POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN71-016
94 51 2 130 129-1    PL-PREG
94 51 2 130 130-9    PL-PREG
94 51 2 130 131-7    PL-PREG
94 51 2 130 132-5    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 16 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 31.01.1994 ZNTK Mińsk Maz.
1R3 24.08.2005 NEWAG NS
1R4 29.05.2009 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/5 30.06.2016 PR Idzikowice