Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

POLREGIO
Łódzki Zakład w Łodzi

EN57AKM-3004
ex. 315 + 311 + 315
94 51 2 120 823-1    PL-PREG
94 51 2 120 824-9    PL-PREG
94 51 2 120 825-6    PL-PREG

5B 6B 5B / 1966
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M07.02.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/123.11.2016PR Idzikowice