1. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1332PR Olsztyn22.08.2014PR Olsztyn1P4/2
2. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice / ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


PR £ód¼ / PR Idzikowice (52):

Lp. Seria i numer Oddzia³ ekspl. Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1441PR Wroc³aw17.01.2014PR £ód¼1R2
2.EN57-1034PR Wroc³aw24.01.2014PR £ód¼1R5
3.EN57-1045PR Wroc³aw27.01.2014PR £ód¼1R5
4.EN57-1086PR Kielce04.02.2014PR £ód¼1R3
5.EN57-1440PR Wroc³aw06.02.2014PR £ód¼1R2
6.EN71-010PR Kraków18.02.2014PR £ód¼1R3
7.EN71-019PR Kraków27.02.2014PR £ód¼1R4
8.EN57-812PR Olsztyn13.03.2014PR Idzikowice2R1
9.EN57-810PR Olsztyn20.03.2014PR Idzikowice2R1
10.EN71-013PR Kraków20.03.2014PR Idzikowice1R
11.EN57-828PR Poznań02.04.2014PR Idzikowice1R6
12.EN57-934PR Lublin02.04.2014PR Idzikowice2R1
13.EN57-636PR Olsztyn17.04.2014PR Idzikowice2P4/1
14.EN57-1056PR £ód¼17.04.2014PR Idzikowice1P4/2
15.EN57-1402PR Poznań29.04.2014PR Idzikowice1P4/2
16.EN57-650PR Poznań12.05.2014PR Idzikowice2P4/2
17.EN57-890PR Poznań22.05.2014PR Idzikowice1P4/6
18.EN57-206PR Lublin23.05.2014PR Idzikowice1P4/2
19.EN57-847PR Poznań23.05.2014PR Idzikowice2P4/1
20.EN57-958PR Rzeszów05.06.2014PR Idzikowice1P4/4
21.EN57-1326PR Rzeszów13.06.2014PR Idzikowice1P4/2
22.EN57-1124PR Rzeszów24.06.2014PR Idzikowice1P4/5
23.EN57-1013PR Rzeszów30.06.2014PR Idzikowice1P4/6
24.EN57-964PR Rzeszów08.07.2014PR Idzikowice1P4/6
25.EN57-612PR Lublin10.07.2014PR Idzikowice2P4/2
26.EN57-1450PR £ód¼17.07.2014PR Idzikowice1P4/2
27.EN57-1943PR £ód¼22.07.2014PR IdzikowiceP4/5
28.EN57-651PR Zielona Góra25.07.2014PR Idzikowice2P4/2
29.EN57-1384PR Bia³ystok25.07.2014PR Idzikowice1P4/2
30.EN57-1537PR Bia³ystok29.07.2014PR Idzikowice1P4/2
31.EN57-1410PR Opole14.08.2014PR Idzikowice1P4/2
32.EN57-1060PR Poznań27.08.2014PR Idzikowice1P4/7
33.EN57-1248PR £ód¼28.08.2014PR Idzikowice1P4/2
34.EN57-628PR Wroc³aw30.08.2014PR Idzikowice2P4/2
35.EN57-940PR Opole10.09.2014PR Idzikowice1P4/5
36.EN57-981PR Poznań22.09.2014PR Idzikowice1P4/6
37.EN71-021PR Rzeszów25.09.2014PR Idzikowice1P4/5
38.EN71-022PR Rzeszów30.09.2014PR Idzikowice2P4/3
39.EN57-1327PR Poznań08.10.2014PR Idzikowice1P4/4
40.EN57-1387PR Poznań21.10.2014PR Idzikowice1P4/2
41.EN57-1946PR Wroc³aw25.10.2014PR IdzikowiceP4/6
42.EN57-1753PR Opole27.10.2014PR IdzikowiceP4/6
43.EN57-1250PR £ód¼31.10.2014PR Idzikowice1P4/2
44.EN57-839PR Wroc³aw27.11.2014PR Idzikowice1P4/7
45.EN57-664PR Zielona Góra02.12.2014PR Idzikowice2P4/2
46.EN57-1356PR Szczecin04.12.2014PR Idzikowice1P4/2
47.EN57-1119PR Kielce12.12.2014PR Idzikowice1P4/2
48.EN57-1038PR Wroc³aw16.12.2014PR Idzikowice1P4/7
49.EN57-1952PR Wroc³aw23.12.2014PR IdzikowiceP4/6
50.EN57-1389Centrala29.12.2014PR Idzikowice1P4/2
51.EN57-1338PR Lublin30.12.2014PR Idzikowice1P4/4
52.EN57-1258PR Kielce31.12.2014PR Idzikowice1P4/2