POLREGIO
Podlaski Zakład w Białymstoku
EN57-1537
94 51 2 122 364-4    PL-PREG
94 51 2 122 365-1    PL-PREG
94 51 2 122 366-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 415 / 1983
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.06.1983 PFW Wrocław
G1 26.11.2004 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 19.03.2009 PR Łódź
1P4/2 29.07.2014 PR Idzikowice